Tato společnost má dlouholetou tradici. Paul Jaeger (1870-1955) zakladatel, který vynalezl první materiál a to pro leštění dřeva již v roce 1898 ve firmě svého otce ve městě Esslingen.
V roce 1908 se zakladatelům společnosti podařilo vyvinout první na světě primer (penetraci) bez oleje pro těsnění, plnění a izolaci. Tento primer nejprve spatřil světlo světa ve Stuttgartu a poté se začal prodávat po celém světě.

Tendence firmy byla výroba produktů šetrných k životnímu prostředí a v tomto trendu se pokračuje až do dneška.
Specifické technologické problémy tykající se laku a barev vytváří stálou výzvu pro odborníky společnosti Jaeger.
Jaeger je velmi úspěšnou společnosti na trhu barev a laků, a to zejména z toho důvodu, že přikládají značný význam kvalitě a kreativitě svých výrobků.